ترینها

Shargh - - ورزش -

کاوه رضایی با 9 پاس گل گلسازترین بازیکن شد. پرسپولیس با 14 گل خورده با رکورد کمترین گل خورده تاریخ لیگ برتر مساوی کرد. بهترین خط حمله: پرسپولیس با 46 گل بدترین خط دفاع و حمله: ماشینسازی با 18 گل زده و 45 گل خورده بیشترین برد: پرسپولیس با 20 برد )رکورد لیگ برتر( کمترین باخت: پرسپولیس و تراکتورسازی با چهار باخت مهدی طارمی با 18 گل آقای گل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.