شکایت روحانی از رئیسی

Shargh - - سیاست -

باشــگاه خبرنــگاران: دومین مناظــره نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری روز جمعه، ۱۵ اردیبهشت، در حالی پایان یافت که حسن روحانی شکایت خود را از سیدابراهیم رئیسی، دیگر نامزد ریاستجمهوری، به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری ارائه داده اســت. عنوان شــکایت روحانی از رئیسی مربوط به اظهارات وی مبنی بر آنکه صندوق ذخیره فرهنگیان به یغما رفته، بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.