حمله داعش به یک فرودگاه نظامی در شمال عراق

Shargh - - جهان -

منابــع امنیتی عراقی اعلام کردنــد، در جریان حمله چندین عامل انتحــاری به فرودگاه نظامی در شــمال عراق دســتکم دو نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شــدند. این پایگاه محل استقرار مستشــاران نظامی آمریکاســت. به گزارش ایسنا، به نقــل از رویترز، علاوه بر کشتهشــدن دو نیروی عراقــی دو نفر از مهاجمان که در ورودی فرودگاه نظامــی کا ۱ در کرکــوک خود را منفجــر کردند، کشته شدند و سه نفر دیگر هم به دست نیروهای پیشمرگه کرد از پای درآمدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.