«اعتراف» شهاب حسینی در تئاتر شهر

Shargh - - هنر -

نمایــش «اعتــراف»، بــه کارگردانی شــهاب حســینی و بازی علــی نصیریان در تــالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود.

تــالار اصلی تئاتر شــهر خرداد و تیرماه ســال جاری میزبان علاقهمنــدان تئاتر با اجرای نمایش «اعتراف»، به کارگردانی شــهاب حســینی، بازیگر سینما و تئاتر، خواهد بود.

در این اثر نمایشی که به تهیهکنندگی مسعود صفوی بــه صحنه خواهد رفت، علــی نصیریان، شهاب حســینی، مهدی بجســتانی، پرویز بزرگی، نیما رئیســی، صالح میرزاآقایی، غزاله نظر، میثاق زارع، شــهرام ابراهیمــی، ایلیــا نصراللهی، تنی آواکیان و عباس حســنی بهعنــوان بازیگر حضور دارند.

همچنین احمد ســاعتچیان بهعنوان دســتیار کارگردان، برنامهریز و مجری طرح، مجید لیلاجی بهعنوان طراح صحنه و لباس، مهدی حســینی، آهنگساز و مهسا همتی، مدیر رسانهای در این اثر نمایشی حضور دارند.

«اعتراف» سومین تجربه حضور شهاب حسینی در حوزه تئاتر اســت. او در سال 91 همراه با احمد ســاعتچیان نمایش «ملاقات» را در فرهنگسرای نیاوران تهران به صحنه برده بود و در سال 87 نیز در نمایش «کرگدن»، بــه کارگردانی فرهاد آییش در تالار اصلی تئاتر شــهر بهعنــوان بازیگر حضور داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.