نزاع دستهجمعی در کوهرنگ یک کشته داشت

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

معــاون اجتماعی فرماندهــی انتظامی چهارمحالوبختیاری گفت: نزاع دستهجمعی در منطقه «درهنمک» از توابع شهر چلگرد شهرستان کوهرنگ یک کشــته بر جاي گذاشــت. معاونت اجتماعی نیروی انتظامــی چهارمحالوبختیاری، سرهنگ شهریار حیدری افزود: این درگیری بین دو طایفه در مناطق عشــایری این شهرستان رخ داد که در پی آن یک نفر کشــته شد. وی گفت: جوان 25سالهای در این درگیری طایفهای بر اثر اصابت ضربــات چاقو به قتل رســید. به گفتــه وی، قاتل انگیزه این قتل را اختلافات قبلی اعلام کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.