5خرداد؛ کنسرت تکنوازی پشنگ کامکار در تالار وحدت

Shargh - - هنر -

شرق :

«پشــنگ کامکار»، آهنگساز و نوازنده برجسته سنتور، پنجم خرداد در تالار وحدت تهران کنســرت تکنــوازی اجرا میکند. او در ایــن برنامه اثر «بارانه» را که یکــی از موفقترین آثار تکنوازی این ســاز اســت، به اجرا درمیآورد. در بخش پایانی این اجرا هم «ســیاوش کامکار» و «نیریز کامکار» پدر را در اجرای این کنســرت همراهی خواهند کرد.

پشــنگ کامکار، نوازنده چیرهدست سنتور و از بنیانگذاران گروه شــیدا، سالها پیش «بارانه» را در دســتگاه ماهور و بیات اصفهان اجرا کرد. در این کنسرت، او، هم قطعاتی براساس موسیقی ردیف ایرانــی اجرا میکند و هم قطعاتی که نشــئتگرفته از موســیقی فولکلور کُردی اســت. این هنرمند آهنگسازی و همنوازی در آثار متعددی در موســیقی ایرانی را بــا همراهی با گروههایی از جمله گروه شیدا، دستان و کامکارها در کارنامه خود دارد.

این برنامه با تهیهکنندگی مؤسســه فرهنگی- هنری «بارانا» و بلیتفروشی آن از طریق سایت miresi.ir انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.