در مناظره دوم، تغییر تاکتیک دادم تا دوستان موتور نسوزانند

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: معاوناول رئيسجمهوری، روز گذشته در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که در مناظره سوم انتخاباتی چه مطالبی را مطــرح خواهد کرد، گفــت: «اینکه ما چه مسائلی را در آن مناظره مطرح کنيم...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.