جزئیات واژگونی مرگبار رانا با 6 کشته در رفسنجان

Shargh - - حوادث -

میــزان:

واژگونی خودرو رانا شــب جمعه در رفســنجان شــش کشــته و دو مجروح بــر جای گذاشــت. مجتبی خالــدی ســخنگوي اورژانس، اظهار کرد: ســاعت 19:33 شــب جمعه واژگونی یک دســتگاه رانا در جاده سرچشمه به رفسنجان به اورژانس اعلام شــد. بلافاصله ســه دســتگاه آمبولانس به محل حادثه مقابل پمپبنزین اوراف اعزام شــدند. وی ادامه داد: در این حادثه به علت شــدت ضربات و آســیب کامل خودرو متأســفانه شش نفر از جمله سه زن و سه کودک کشته شدند. به گفته سخنگوی اورژانس کشور، در این حادثه دو نفر از جمله راننده مجروح شدند که به بیمارستان علیبنابیطالب منتقل و تحت درمان قرار گرفتند. وضعیت این دو نفر وخیم گزارش شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.