دیدار صمیمانه پاپ با ترامپ

Shargh - - جهان -

رهبر کاتولیکهای جهــان گفت در برخورد با رئیسجمهــوری آمریکا دربــاره اختلافنظرهای مهم درباره مسائل مربوط به مهاجرت و تغییرات جوی در نشســت ۲۴ می ســال جاری میلادی در واتیکان «صمیمانه» رفتار خواهد کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهــان، گفت: تا پیش از آنکه به صحبتهای دونالد ترامپ، در نشست واتیکان گوش ندهم، دربارهاش قضاوت نمیکنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.