همکار گرامی سرکار خانم موسویان تبریزی

Shargh - - صفحه اول -

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض مینمايیم و از خداوند منان شادی روح آن مرحوم و صبر و شکیبايی برای بازماندگان را مسئلت داريم. شرکت “های گروپ پلاس”

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.