خانواده محترم موسویان تبریزی

Shargh - - صفحه اول -

با اندوه فراوان،مصیبت وارده را تسلیت عرض میكنیم و برای آن مرحوم رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبايی خواستاريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.