عوامل سریال «نفس» به ارمنستان سفر کردند

Shargh - - هنر -

کارگــردان و عوامل «نفس» برای ضبط برخی صحنههــای باقیمانده این سریال به ارمنســتان سفر کردند. به گــزارش روابطعمومــی «نفس»، این سریال به نویسندگی و کارگردانی جلیــل ســامان در مراحــل پایانــی تصویربرداری اســت، تصاویر ســریال همزمــان تصحیــح رنگ میشــود و پخــش تیزرهــای آن نیــز چندروزی است از شــبکه سه ســیما آغاز شده اســت. همچنیــن مراحل فنــی کار از جملــه ســاخت موســیقی که در هفــت روز ســاخته خواهد شــد، به صورت همزمان در حال انجام است. «نفس» همچون دو ســریال گذشته؛ «ارمغــان تاریکــی» و «پروانــه» به داستانی پرحادثه در بستر رویدادهای انقــلاب میپــردازد. بازیگــران این ســریال عبارتند از: مســعود رایگان، ژالــه صامتی، علیرضــا کمالی، بهناز جعفری، خســرو شــهراز، معصومه قاســمیپور، رامیــن راســتاد، قربان نجفــی، ســودابه بیضایــی، الهــام نامــی، پژمــان جمشــیدی، احســان امانی، هادی عاملهاشــمی، مهرداد طوفانیــان، شــهاب شــادابی، مجید ســعیدی، پیمان مقدم، فریــد کلهر، آتوسا راستی، فوژان قبادیان، سیامک احمدی، بــا حضور افتخاری داریوش فرهنــگ و فاطمــه گــودرزی و بــا هنرمنــدی هدایت هاشــمی، هادی حجازیفر و با معرفی ساناز سعیدی. برخــی عوامــل «نفــس» عبارتنــد از: مدیــر هنــری و کارگــردان: جلیل ســامان، مجری طرح و مدیــر تولید: رضــا نصیرینیا، برنامهریــز: علیرضا صالحی و سوسن دینمحمد، دستیار اول کارگردان: علیرضا صالحی و امید جزینی، مدیر فیلمبرداری: ســیروس عبدلی، طراح صحنــه و لباس: بابک کریمیطــاری، طراح گریــم: مهرداد میرکیانــی، مدیر صدابــرداری: جواد مقدس، تدوینگر: حســن حسندوست و نیما حسندوســت، صداگذار: فرامرز ابوالصدق، مســئول جلوههای ویژه: هــادی اســلامی، احســان طاهــری و عرفــان علیمحمــدی، مســئول جلوههای ویژه میدانی: ایمان کرمیان، گروه کارگردانی؛ دستیاران کارگردان: میثم نجفی، رهــام مخدومی، جعفر رجبی، مازیار حاجتی و رضا پارسا و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.