سومین اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

Shargh - - اقتصاد -

ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تکرار ادعاهــای خلاف واقع برخــی از کاندیداها درباره آمار حجم قاچاق، برای ســومینبار در نامهای خواســتار احترام به قانون و پرهیز از خلافگویی و ســیاهنمایی علیه نظام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.