ضبط مکالمات عادی از سوی ترامپ

Shargh - - جهان -

سه نفر از کارمندان سابق عالیرتبه دونالد ترامپ فاش کردند، رئیسجمهوری آمریکا پیش از رسیدن به این مقام، مکالمات و نشستهای دفاتر برج ترامپ را ضبط میکرده است. همچنین به دنبال انتشار عکسی از دیدار رئیسجمهور آمریکا با ولیعهد امارات کاربران فضای مجازی جنجالی را در پایگاههای اجتماعی به راه انداختند. کاربران در شبکههای مختلف این دیدار را نشانگر میزان قدرت و جایگاه دولت امارات دانستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.