گفتوگوی ترامپ و ولیعهد ابوظبی درباره ایران

Shargh - - سیاست -

فارس: کاخ سفید با صدور بیانیهای يک روز بعد از ملاقات ترامپ و ولیعهــد ابوظبی، اعلام کرد اين دو درباره روابط دوجانبه، سوريه و تهديد ايران برای منطقــه صحبت کردهاند. در اين بیانیه آمده اســت: «رئیسجمهــور دونالد ترامــپ از محمدبن زايد آل نهیان، ولیعهد ابوظبی امارات متحده عربی، در کاخ سفید استقبال کرد و دو طرف درباره اقدامات و تدابیر لازم برای تقويت مشارکت استراتژيکمان و راههاي گســترش ثبات و رفاه در سراسر خاورمیانه صحبت کردنــد». به گفته کاخ ســفید، آنها علاوه بر صحبت دربــاره همکاریهای دفاعی، مقابله با تروريســم و حل بحرانها در يمن و ســوريه، درباره «تهديد ثبات منطقه از سوی ايران» هم رايزنی کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.