واکنش وزير ارتباطات به يک جعل ناشيانه

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

محمود واعظی، وزیــر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به یک جعل ناشیانه با انتشار یک جوابیه در صفحه رسمی اینستاگرام خود واکنش نشان داد. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در صفحه اینستاگرام خود نسبت به انتشار نامهای جعلــی در فضــای مجازی بــه امضای اســحاق جهانگیری، معاوناول رئیسجمهوری که خواستار ایجــاد محدودیت در برخی شــبکههای اجتماعی شده بود، واکنش نشــان داده و ضمن تکذیب آن، عکس منتشرشده را جعلی خوانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.