شکست تیم ملی نوجوانان ایران مقابل اسلواکی در «پانداکاپ»

Shargh - - ورزش -

تیم نوجوانان ایران در نخســتین بــازی خود در پانداکاپ شکست خورد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبــال، تیم ملی فوتبــال نوجوانان کشــورمان در نخســتین دیدار خود در پانــداکاپ مقابل تیم زیر 19 سال اســلواکی 3 بر 2 شکست خورد. تیم نوجوانان خود را برای جام جهانی آماده میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.