احضار سفیر ترکیه در واشنگتن

Shargh - - جهان -

در پی وقوع درگیری هنگام ســفر رئیسجمهور ترکیه به واشــنگتن میان محافظان و مخالفان رجب طیب اردوغان، وزارت خارجه آمریکا سفیر این کشور را برای ارائه توضیحات احضار کرد. به گزارش ایسنا بهنقل از روزنامه حریت، آمریکا نگرانی شدید خود را نســبت به درگیری میان محافظان و مخالفان رجب طیب اردوغان در جریان ســفر رئیسجمهور ترکیه به واشنگتن که موجب زخمیشدن دستکم 11 نفر شد، اعلام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.