قهرمانی یوونتوس در جام حذفی ایتالیا

Shargh - - ورزش -

یوونتوس توانست با برتری ۲ بر صفر برابر لاتزیو فاتح جام حذفی ایتالیا شــود. به گزارش ایســنا، در دیدار نهایی جام حذفی ایتالیا، یوونتوس برابر لاتزیو قرار گرفت و با دو گل به برتری رسید. دنی آلوس در دقیقه ۱۲ و لئونــاردو بونوچی در دقیقه ۲۵ گلهای یوونتوس را به ثمر رســاندند. بهاینترتیب یوونتوس توانست برای ســومینبار پیاپی قهرمان جام حذفی ایتالیا شــود. یوونتوس در آســتانه قهرمانی در لیگ ایتالیــا هم قرار دارد و به فینــال لیگ قهرمانان اروپا هم رسیده و در آستانه یک سهگانه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.