تويیت حسن روحانی بعد از پیروزی

Shargh - - سیاست -

جماران:

حســن روحانی در حساب توییتری خود نوشــت: ملت بزرگ ایران، پیروز انتخابات شــمایید؛ خاضعانه در برابر شما سر تعظیم فرود میآورم. به عهدم با شما وفادار خواهم ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.