برخورد سوناتا و کامیونت 3 کشته بر جا گذاشت

Shargh - - حوادث -

ایرنا: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کاشــان گفت: برخورد یک دستگاه سواری ســوناتا با یک دســتگاه کامیونت در آزادراه کاشان – نطنز، ســه کشــته بر جا گذاشــت. ســیدمحمد حســینمکی افزود: این حادثه بامداد روز گذشــته حدود ســاعت 3:3۰ در کیلومتر 3۰ آزادراه کاشان - نطنز رخ داده است. وی ادامه داد: در این حادثه، بر اثر برخورد خودرو ســواری ســوناتا با کامیونت، ســه نفر در محل صحنــه حادثه به دلیل شــدت حادثه فوت کردند. وی گفت: در این حادثه دو نفر نیز مصدوم شــدند که به بیمارستان شهید بهشتی کاشان اعزام شدند. علت این حادثه از سوی عوامل پلیسراه در دست بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.