توافق پارس جنوبی جم با تارتار

Shargh - - ورزش -

مدیرعامل باشگاه پارس جنوبی جم از توافق با مهدی تارتار برای هدایت این تیم تازه لیگبرتریشده برای فصل آینده خبر داد. بهرام رضاییان، دراینباره گفت: «با توجه به جلساتی که با تارتار داشتیم؛ خوشبختانه در کلیات به توافق رسیدیم. فهرســتی از بازیکنان را تارتار ارائه داده که انشاءالله در جلســه هیئتمدیره به توافق خواهیم رســید و نفرات را جذب خواهیم کرد. اسامی تعدادی از بازیکنان که فصل گذشته برای این تیم زحمت کشیدند، در فهرست تارتار وجود دارد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.