سودوکو 1824

Shargh - - جامعه -

سودوكو

سودوكو Sudoku یك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بيتكرار است و امروزه به جدولي از اعداد گفته ميشود كه به عنوان یك سرگرمي رایج در نشریات كشورهاي مختلف به چاپ ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.