نایبقهرمانی خادمالشریعه در شطرنج برقآسای آسیا

Shargh - - ورزش -

ســارا خادمالشــریعه در رقابتهــای شــطرنج قهرمانی آســیا در بخش برقآسا به مقام دوم دست یافــت. عضو تیم ملی شــطرنج بانوان ایــران با 7.۵ امتیاز بعد از نماینده هند مدال نقره را از آن خود کرد. خادمالشریعه پیش از این در مجموع ۹ دور بهعنوان دوازدهمی رسید. پرهام مقصودلو نیز در رقابتهای برقآســای مردان بهعنوان نهمی بسنده کرد. او پیش از ایــن در بخــش آزاد بهعنوان دهمی رســیده بود. مسابقات شــطرنج قهرمانی انفرادی آسیا به میزبانی کشــور چین در شــهر چنگدو از ۲۲ اردیبهشتماه با برگزاری مســابقات دور اول آغاز شد. این مسابقات در مجموع بالغ بر 7۵ هزار دلار جایزه نقدی داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.