بازشماری آرای شهر تهران با وساطت لاریجانی

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست:

نتایج انتخابات پنجمين دوره انتخابات شورای شــهر تهران کام اصلاحطلبان را شيرین کرد و فهرست اميد را روانه بهشت. اما اصولگرایان همچنان به روند شــمارش آرا اعتراض دارند و میگویند تخلف صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.