سرلشکر رشید فردا در صحن علنی مجلس

Shargh - - سیاست -

فارس:

اکبر رنجبــرزاده، نماینده مردم اســدآباد، عضو هیئترئیسه مجلس گفت: سرلشکر غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، چهارشنبه هفته جاری )3 خرداد 96( برای سخنرانی در مجلس حاضر میشــود. او افزود: ســردار رشید در سخنرانی خود به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در جلسه علنی مجلس حاضر شده و مطالبی را دراینباره برای نمایندگان مطرح خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.