هوالحی

Shargh - - صفحه اول -

جناب آقای مهندس زنگنه، مقام محترم عالی وزارت نفت با نهايت اندوه، مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، عزت و سلامت جنابعالی و بازماندگان را از خداوند رحمان مسئلت مینمايم. بیژن عالیپور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.