یورش نیروهای امنیتی به منزل رهبر شیعیان بحرین

Shargh - - صفحه اول -

گروه جهان:

«الدراز» و محل ســکونت «شــیخ عیسی قاســم» رهبر شیعیان بحرین، یک نفر را کشتند و دهها نفر دیگررا ررززخمی کردند. به گزارشزرشیرایرنا، شبکه خبری المیادین روز گذشته اعلام کرد اطلاعات رسیده حاکی از بازداشت تعداد زیادی از تحصنکنندگان...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.