تفاوت موضع پاريس با ترامپ درباره ايران

Shargh - - دیپلماسی -

ایسنا:

ژان ايو لودريان، وزير خارجه فرانسه، گفت اين کشور سعی میکند گفتوگوها را با هدف حل مسائل و بحران در خاورميانه، توســعه دهد. او ضمن تأکيد بر نقش ضروری ايــران در ايجاد صلح در منطقه، گفت: موضع فرانسه با ترامپ که ايران را متهم به حمايت از تروريسم کرده بود، مخالف است.دونالد ترامپ در سفر خود به عربستان سعودی و سرزمينهای اشغالی، ايران را به حمايت از تروريسم و افراطیگری در منطقه متهم کرد و کشورهای منطقه را به مقابله با ايران فراخواند. اين در حالی است که ايران به همراه روسيه در مقابله با تروريسم و افراط در سوريه و عراق، بنا به درخواست مقامات اين کشورها مبارزه میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.