توافق 3 فراکسيون درباره رياست لاريجاني کذب است

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: با نزديکشــدن بــه زمــان انتخابات هيئت رئيســه مجلــس، گمانهزنيها دربــاره ترکيب آن بالا گرفته؛ روز گذشــته مهرداد لاهوتي ســخنگوي فراکسيون مســتقلين مجلس شوراي اسلامي با اشاره به رايزني سه فراکسيون مجلس براي انتخابات...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.