اذعان سیسی به کاهش محبوبیتش در مصر

Shargh - - جهان -

رئیسجمهــور مصر بــه کاهــش محبوبیت خــود در میان مــردم به دلیل اوضــاع اقتصادی نامناسب و شرایط کنونی در این کشور اذعان کرد. به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه فرامنطقهای القدسالعربی، عبدالفتاح سیســی، رئیسجمهور مصر در مراسمی در استان دمیاط گفت که برخی به وی نسبت به کاهش محبوبیتش هشدار داده و گفته بودند به دلیل اقداماتی که انجام ميدهد و نتایج آن از جمله افزایش قیمتها «دوستی مردم را از دست خواهد داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.