قاتل 6 عضو یک خانواده در کمتر از 12 ساعت دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

میزان:

فرمانده انتظامی اســتان آذربایجانغربی گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، قاتل شش نفر از اعضای یک خانواده در کمتر از ١2 ســاعت دستگیر شد. ســردار ناصر اصلانی گفت: مقارن ساعت 0١:26 بامداد دیروز، در پی تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پلیســی ١١0 مبنیبر تیراندازی در سلماس، بلافاصله مأموران انتظامی شهرســتان به محــل حادثه اعزام شــدند. وی افزود: مأموران پس از حضور در صحنه، با جســد پنج نفر از اعضای یک خانواده و دو مجروح که یک نوزاد دوماهه و دختربچهای ششساله بودند مواجه و بلافاصله مجروحان به وســیله اورژانس به بیمارستان سلماس منتقل شــدند. فرمانده انتظامی استان آذربایجانغربی با بیان اینکه نوزاد دوماهه نیز به علت شدت جراحات در بیمارستان فوت شد، اظهار کرد: در تحقیقات پلیس، مشخص شد فردی 3٩ ساله به دلیل اختلافات خانوادگی وارد منزل پدرزنش شده و تمامی خانواده را به گلوله بسته است. وی با اشاره به اینکه متهم پس از ارتکاب جنایت حین فرار با پای پیاده با راننده یک دســتگاه سواری پژو که کنار خیابان پارک شــده بود، درگیری داشــته، تصریح کرد: قاتل با توجه به اینکه کلید خــودرو روی آن بوده از فرصت اســتفاده کرده و با آن فرار کرده. ایــن مقام انتظامی ادامه داد: با توجه به حساســیت موضوع، کارآگاهان پلیس آگاهی در بررســی صحنه جرم سرنخهایی به دســت آورده و موفق شدند مخفیگاه قاتل را در یکی از روستاهای اطراف شهرســتان خوی شناسایی و در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کنند که متهم در تحقیقات پلیسی به جرم ارتکابی اعتراف کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.