عامل محرومیت هواداران پرسپولیس شناسایی شد

Shargh - - ورزش -

کمیته اخــلاق در اطلاعیهای عامل محرومیت تیم فوتبال پرسپولیس از حضور تماشاگر در دیدار این تیم با لخویــای قطر را احضار کرد. به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال اعلام کرد: با اعلام کمیته اخلاق و طبق گزارش و مســتندات واصله، عامل اصلی پرتاب اشیاي داخل زمین و انداختن لیزر که باعث محرومیت تیم فوتبال پرسپولیس و برگزاری بازی بدون حضور تماشاگر شد، شناسایی و در این رابطه پروندهای تشــکیل شد و اشخاص متخلف از جمله وحید اسماعیلی به کمیته اخلاق احضار شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.