فوتسال زیر 2۰ سال المپیکی شد

Shargh - - ورزش -

تیم ملــی فوتســال زیر 20 ســال ایــران با راهیابــی بــه فینال مســابقات آســیایی، برای اولینبار فوتسال ایران را المپیکی کرد. تیم ملی فوتسال زیر 20 سال ایران روز گذشته در مرحله نیمهنهایی مسابقات زیر 20 سال آسیا به مصاف تایلند میزبــان رفت و در یک ماراتن نفسگیر با نتیجــه 7 بــر 5 حریــف را در وقتهای اضافه شکســت داد. این بازی در پایان 40 دقیقه وقت معمول با تســاوی 3 بر 3 به پایان رسید. ایران با راهیابــی به فینال، جواز حضــور در المپیک جوانان 2018 آرژانتین را کسب کرد. دیدار فینال جمعه برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.