درگذشت امير جلال الدین اعلم ، آزاده ای شریف و بصير ، اندیشمند و یاور كلام و ادب را به دوستان و اهالی فرهنگ و نيز به سركار خانم محمدی و خانواده محترم ایشان تسليت می گویيم.

Shargh - - صفحه اول -

حسین کریمی - مدیر انتشارات نیلوفر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.