اعدام 3 فلسطینی به اتهام جاسوسی

Shargh - - جهان -

گروه حماس روز پنجشنبه اعلام کرد سه فلسطینی را به اتهام قتل مازن الفقها، یکی از فرماندهان ارشــد نظامی این گروه در غزه اعدام کرده اســت. به گزارش رویترز، دادســتان نظامی حماس گفت این ســه مرد پذیرفتهاند که به دستور دســتگاه اطلاعاتی اسرائیل این فرمانده حماس را به قتل رساندهاند. مازن الفقها، یکــی از فرماندهان یگانهای عزالدینقســام ســال گذشته در غزه ترور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.