فاجعه در منچستر، هشدار برای لندن

Shargh - - روزنامه -

ســحر طلوعي: خیلی وقت بود ســاکنان لندن اینهمه پلیس و نیروی نظامی مسلح در شهر ندیده بودند. آنها خیلی عادت ندارند پلیسهایشان را مسلح به سلاح گرم ببینند؛ مگر در مواقع خاص، مثل چند سال پیش که میزبان سران گروه 8 بودند یا روزهای اوج حملات تروریستی در اروپا. گویا دوباره سروکله این روزهای پرتنش و ملتهب پیدا شــده اســت؛ با انفجاری مهیب و مرگبار در سالن کنسرت شهر منچستر. حادثهای که جان ۲۲ نفر را گرفته و بسیاری را زخمی و مجروح کرده است. با اینکه حادثه در منچستر رخ داده، اما نیروهای امنیتی و پلیــس لندن مجهز به ســلاح گرم مناطق خاص پایتخت را هم قرق کردهانــد و اوضاع را زیر نظر گرفتهاند. وستمینســتر، منطقه پارلمانی لندن، یکی از این مناطق است. پلیس و نیروهای امنیتی بریتانیا معتقدند ابعاد فاجعه منچســتر نشان میدهد سلمان عابدی به تنهایی چنین عملیاتی را ترتیب نداده و شبکهای قوی پشت برنامه تروریستی او وجود داشته است. آنها برادر و پدر سلمان را هم بازداشت کردهاند. درمجموع پنج نفر در ارتباط با این ماجرا دستگیر شدهاند. عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.