بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت

Shargh - - صفحه اول -

همسر و همسفر نازنينم شهين لقائی)قرشی( پس از سالها درد و رنج در خارج از کشور به ملکوت اعلی پيوست، یاد و خاطراتش را گرامی داشته، آرامش روح و روانش را از درگاه ایزد یکتا مسئلت مینماید. بنا به درخواست آن عزیز مخارج هفتم و چهلم به موسسات خيریه اختصاص داده خواهد شد. دکترعلیلقائی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.