پایان دیپلماسی سازمان ملل برای حل مسئله قبرس

Shargh - - جهان -

نماينده ســازمان ملل در امور قبرس اعلام کرد به تلاشهايش برای ادامه ديپلماســی رفت و برگشتی ســازمان ملل در مذاکرات صلح قبرس در پی ناکامی دو طرف در دســتيابی به توافق درباره شــرايط حاکم پايان میدهــد. ناکامی دو طرف برای انجام مذاکرات بيشتر و مؤثر عملا روند مذاکرات صلح قبرس را وارد برزخ کرده است. البته سازمان ملل هنوز اعلام نکرده مذاکرات شکست خورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.