هری کین بهترین بازیکن فصل جزیره از نگاه هواداران

Shargh - - ورزش -

هری کین بهعنوان بهترین بازیکن فصل جزیره از نگاه هواداران انتخاب شد. به گزارش وبسایت نود، هــری کین، مهاجم ملیپــوش تاتنهام که با درخشــش در هفتههای پایانی لیگ برتر انگلیس موفق شــد آقای گل فصل 2016-2017 لیگ برتر انگلیس هــم لقب بگیرد، جایــزه بهترین بازیکن فصل را از نگاه هواداران کسب کرد. هری کین در فصل گذشــته لیگ برتــر، 29 گل زد و هفت پاس گل هم ارسال کرد. در نظرسنجی اسکایاسپورت برای بهترین بازیکن فصــل، بیش از 49 هزار رأی جمعآوری شــد کــه هری کین با 16هــزارو 378 رأی در رده نخست قرار گرفت و کانته را پشتسر گذاشت. هافبک چلسی 13هزارو 515 رأی کسب کرد و دوم شــد. هازارد هم با کسب هشتهزارو 412 رأی، در جایگاه سوم قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.