جنگ لفظی شدید قطر و عربستان بر سر اخوانالمسلمین

Shargh - - جهان -

یک رســانه غربی با اشاره به اختلافات موجود میــان ریــاض و دوحه عنــوان کرد بعــد از دیدار «ترامپ» از ریاض جنگ لفظی بین قطر و عربستان بار دیگر شدت پیدا کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچهوله، بعد از دیدار «دونالد ترامپ ،» رئیسجمهور آمریکا از ریــاض، جنگ لفظی بین قطر و عربستان دوباره شدت پیدا کرد و قطر متهم به حمایت از اخوانالمسلمین و گروههای افراطی شد و اکنون علاوه بر کشورهای حوزه خلیجفارس، آمریکا هم از قطر انتقاد میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.