انحلال گروه تروریستی «انصارالشریعه» لیبی

Shargh - - جهان -

منابع خبــری اعــلام کردند گروه تروریســتی موســوم به «انصارالشــریعه» در لیبــی با صدور بیانیــهای انحلال خــود را اعلام کرده اســت. به گــزارش خبرگزاری مهر به نقــل از رویترز، آمریکا این گــروه تروریســتی را بــه حمله ســال 20۱2 میلادی به ســفارت خود در شهر بنغازی لیبی که به کشتهشدن «کریســتوفر استیونز»، سفیر آمریکا، منجر شد، متهم ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.