بزرگداشت داریوش مهرجویی در زوریخ

Shargh - - هنر -

مراسم بزرگداشت و تقدیر از داریوش مهرجویی، فیلمساز سرشناس سینمای ایران، در شــهر زوریخ سوئیس برگزار میشــود. در این مراسم بزرگداشت و تقدیر که در افتتاحیه سومین جشنواره فیلمهای ایرانی زوریخ برگزار میشود، به پــاس یک عمــر فعالیــت هنری، نشــان ویژه این فســتیوال که تندیس حقوقبشر کورش اســت، به داریوش مهرجویی اهدا خواهد شد. همچنین قرار اســت از مجموعه آثار مهرجویی دو فیلــم ســینمایی «گاو» و «لیلا» به نمایش درآید. مراســم بزرگداشــت با حضور داریوش مهرجویی پنجشــنبه، یازدهم خرداد، رأس ساعت ٢0:40 در سالن سینما «ریفرف » برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.