2 کشته و 3 مجروح بر اثر برخورد 2 سواری

Shargh - - حوادث -

پلیس:

برخورد دو دســتگاه ســواری در محور «مهابــاد – ارومیه» دو کشــته و ســه مجروح بر جای گذاشت. ســرهنگ «عباس فرمانی» اظهار کرد: مأموران پلیس راه از طریق مرکز فوریتهای پلیســی 11۰ از وقوع یک فقره تصــادف در محور «مهابــاد – ارومیه» مطلــع و بلافاصله به محل اعزام شــدند. در بررســیهای اولیه مشخص شد این تصادف بین دو دستگاه سواری رخ داده است. این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه در این حادثه دلخراش، دو نفر از سرنشینان یکی از خودروها در دم فوت شــدند، افزود: راننده و سرنشــین سواری دیگر نیز که به شدت مجروح شده بودند، به کمک عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند. رئیس پلیــس راه فرماندهی انتظامــی آذربایجان غربی در خاتمه خاطرنشــان کرد: کارشناسان پلیس راه، علت این حادثه را انحراف به چپ اعلام کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.