در جام جهاني فوتبال جوانان 3 تیم آسیايي صعود کردند

Shargh - - ورزش -

مرحله گروهي جام جهانــي فوتبال جوانان، روز گذشــته به اتمام رســید و 16 تیم راهیافته به مرحله یکهشــتم نهایي مشخص شــدند. این مسابقات با حضور 24 تیم در شش گروه آغاز شد و در نهایت 16 تیم به مرحله حذفي رسیدند: انگلیس، کره جنوبي، ونزوئــلا، مکزیک، آلمان، زامبیا، پرتغال، کاســتاریکا، اروگوئــه، ایتالیــا، ژاپن، فرانســه، نیوزیلنــد، آمریکا، سنگال و عربستان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.