دژاگه ولفسبورگ را ترک میکند

Shargh - - ورزش -

بازیکــن ایرانی ولفســبورگ با نظر مدیر ورزشــی این باشــگاه در تابســتان این تیم را ترک خواهد کرد تا دومین تجربه حضورش در این تیم ناموفق باشــد. به گزارش ایسنا و به نقل از کیکر، اولاف ربه، مدیر ورزشی باشــگاه ولفســبورگ درباره اهداف فصل نقل و انتقالات این باشــگاه به صحبت پرداخت و اعلام کــرد که چند بازیکن از جمع این تیم جدا خواهند شــد که نام اشــکان دژاگه نیز در این فهرســت دیده میشــود. قرارداد دژاگه با ولفســبورگ تا پایان ماه ژوئن اعتبار دارد و ایــن بازیکن با پایــان قراردادش باید به دنبال تیم جدیدی باشــد تا در ســال جام جهانی بتواند خودش را به کارلوس کیروش نشــان دهد. اشکان دژاگه که ســابقه قهرمانی با ولفسبورگ را در بوندسلیگا دارد، در دومین تجربه حضورش در جمــع گرگهای فوتبال آلمان ناموفق بــود و تنها دقایقی برابر فرانکفورت در پلــیآف لیگ آلمان به میدان رفت. ولفسبورگ در دیدار رفت پلیآف لیگ آلمان توانست آینتراخت فرانکفــورت را یــک بر صفر شکســت دهد و حالا چشــمانتظار بازی برگشت با این تیم است تا در بوندسلیگا بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.