معرفي والورده بهعنوان مربی جدید بارسلونا

Shargh - - ورزش -

براساس گزارشهای رسانهای، باشگاه فوتبال بارسلونا قرار است ارنستو والورده را بهعنوان سرمربی جدید این تیم معرفی کند. والورده 53 ساله بعد از چهار فصل حضور در اتلتیک بیلبائو استعفا داد و قرار اســت جانشین لوئیس انریکه در بارسلونا شود. والورده برای سه سال ســرمربی جدید این تیم خواهد بود. لوئیس انریکه بعد از 9 قهرمانی، از جمله قهرمانی جام حذفی اســپانیا که شنبهشــب به دســت آمد، به دوران سهســاله حضور خود روی نیمکــت آبیاناریها پایان داد. والورده که دو بار در گذشته برای این مسئولیت در نظرگرفته شده بود، در صدر فهرســت گزینههای سرمربیگری بارســلونا قرار داشته است. خورخه سامپائولی، رونالدو کومان و خوان کارلوسانزو دستیار انریکه نیز جزء گزینههای ســرمربیگری بارســلونا بودند. والــورده که متولد اکســترامادوراي پرتغال است، دو ســال بهعنوان بازیکن در سالهای 1988 تــا 1990 تحت ســرمربیگری یوهان کرایف در بارســلونا بازی میکرد. او بهعنوان ســرمربی اتلتیک بیلبائو در سال 2015 با شکست بارسا، قهرمان سوپرجام اسپانیا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.