آمادگی روسیه برای مذاکره با آمريکا درباره اوکراين

Shargh - - جهان -

در پی انتشار گزارشــی در یکی از روزنامههای آمریکایــی مبنی بــر اینکه دولــت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریــکا خواهان ازســرگیری روند صلح اوکراین بهعنوان بخشــی از تلاشهای این کشور برای گسترش روابط با مسکو است، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: ما مخالف دیالوگ بیشتر با دولت جدید آمریکا درباره وضعیت اوکراین نیستیم. ما آماده انجام مذاکرات پایدار درباره مشکلات موجود هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.