جان باختن کارگران سقوطکرده به دستگاه کارخانه کمپوست

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

بازپرس ویژه قتــل دادگاه عمومی و انقلاب مشهد گفت: چهار کارگری که عصر دوشنبه به درون دســتگاه خمیر کاغذ کارخانه کمپوست مشهد افتاده بودند، بر اثر شدت جراحات وارده جان باختند. کاظم میرزایی بیان کرد: این چهار کارگر به وسیله اورژانس 115 مشهد عصر دوشنبه به بیمارستان امدادی انتقال یافته بودنــد که تلاش پزشــکان و کادر درمانی برای نجات آنها بینتیجه ماند. وی خاطرنشان کرد: علت این حادثه دلخراش هنوز مشخص نیست و کارشناسان اداره تعاون، کار و امور اجتماعی خراسانرضوی پس از بررسی، علت بروز این حادثه کاری را اعلام خواهند کرد. چهار کارگر کارخانه کمپوســت حدود ســاعت 18:15 دوشنبه به علت سقوط به دستگاه خمیر کاغذ بهشدت مجروح و به وسیله آمبولانسهای اورژانس 115 به بیمارستان امدادی مشهد منتقل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.