نـکتـه

Shargh - - سیاست -

میرتاجالدینی: الان روحاني رئیسجمهور همه است و باید کابینه را طوری بچیند که لااقل در تعارض با این بخش عظیم از رأی مردم نباشد. یعنی رویکرد جناحی در کابینه نباشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.